Đinh Ngọc Diệp khoe con trai thứ hai

  •  Ngày đăng: Aug 22, 2020 07:00 AM
  • Bé Nolan Vũ, cậu ấm thứ hai nhà Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ, mới 10 ngày tuổi đã được nhận xét có gương mặt giống hệt bố.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50