PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

    Top nghệ sĩ ‘one hit wonder’ tại Việt Nam

  •  Ngày đăng: Nov 14, 2017 12:00 AM
  • One Hit Wonder’ chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng nhờ một bài hát duy nhất trong đời. Những ca khúc sau, vì không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của bản hit trước đó nên tên tuổi cũng dần đi vào quên lãng. Vậy tại Việt Nam, ai đã được nhớ đến như một nghệ sĩ với ‘one hit wonder’?
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50