PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

    Fan có thắc mắc: Sao Việt được tìm kiếm nhiều nhất ở khu vực nào?

  •  Ngày đăng: Oct 08, 2017 05:00 PM
  • Số liệu dưới đây được thống kê từ công cụ Google Trends trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017. Kết quả trả về cho thấy bản đồ tìm kiếm nghệ sĩ nhiều nhất lại không nằm ở các thành phố lớn mà chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành nhỏ.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50