Dương Cầm: Thấy cả vũ trụ trong âm nhạc của những người trẻ

  •  Ngày đăng: Apr 11, 2018 12:00 AM
  • Dù làm nhạc nhiều năm và định hình tên tuổi với các chương trình nghệ thuật, cuộc thi, sản phẩm nặng tính chuyên môn nhưng khi đóng vai trò giám khảo của cuộc thi dành cho ban, nhóm nhạc mang tên The Band by VinaPhone, Dương Cầm lại đánh giá cao sự “thiếu chuyên môn” trong âm nhạc của những người trẻ.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50