Cát-xê không bằng ca sĩ solo, liệu thành viên các nhóm nhạc Việt sẽ ăn chia thu nhập thế nào?

  •  Ngày đăng: Sep 21, 2018 12:00 AM
  • Là vấn đề nhạy cảm, đôi khi còn quyết định đến sự tồn tại của một nhóm nhạc, vấn đề chia chác cát-xê ở showbiz Việt từ lâu đã được giấu kín. Trong số những nhóm nhạc từng tiết lộ thu nhập dưới đây, có nhóm được ủng hộ bởi sự công bằng nhưng cũng có nhóm tồn tại sự bất công liên quan đến bản hợp đồng mà nhiều người hay gọi là có tính chất ’nô lệ’.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50