Sao Việt và những lần can đảm ’hét’ giá cát-xê ’động trời’

  •  Ngày đăng: Jan 04, 2018 12:00 AM
  • Dẫu người trong cuộc hầu như đều phủ nhận tin đồn này, thế nhưng, đây không phải là vấn đề mới xảy ra ở làng nhạc Việt bởi chỉ cần có vị thế hoặc giải thưởng của một cuộc thi âm nhạc danh giá, sao Việt sẵn sàng đưa ra mức giá trên trời.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50