‘End Game’: Sau những thị phi, đá đểu, Taylor Swift còn lại gì?

  •  Ngày đăng: Jan 12, 2018 12:00 AM
  • Sau khi ra album ‘Repulation’, Taylor Swift đã ra mắt MV mang tên ‘End Game’. Khác với hai MV trước, dường như công chúng không còn quá mặn mà soi những tín hiệu chửi xéo trong ca khúc trên. Các nhà phê bình cũng thôi lăm le những thông điệp ngầm. Và người ta bắt đầu chú ý đến âm nhạc của Taylor Swift.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50