PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

    Dự án điện ảnh Việt - Hàn tiếp theo sẽ do Lý Hải đồng đạo diễn

  •  Ngày đăng: Jul 06, 2017 12:00 AM
  • Sau giải thưởng Phim điện ảnh được yêu thích nhất trên mạng Việt Nam tại WebTV Asia Awards diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối 2016, Lý Hải lại có dịp được hợp tác với đạo diễn có tiếng người Hàn trong một dự án điện ảnh Việt - Hàn sẽ được khởi quay vào cuối năm nay.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50