PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

    "Hurt": Thèm nghe giọng cha một lần nữa

  •  Ngày đăng: Jul 19, 2017 12:00 AM
  • “Cảm ơn những gì cha đã làm… Con sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của cha”, Christina Aguilera đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa ấy vào ca khúc “Hurt” nổi tiếng của mình.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50