PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

Nước Mắt Pha Lê

Trình bày: Minh Thanh

Thuộc album: Có Nhau Trọn Đời - Minh Thanh

Số lượt nghe: 1204

  • 1