Diva thứ 5 ở đâu?

  •  Ngày đăng: Jul 31, 2015 07:00 AM
  • Lúc này lúc khác, câu hỏi “Ai là diva thứ 5 của nhạc nhẹ Việt?” lại được gợi lên và bàn luận. Nhưng thử bàn luận xa hơn câu chuyện ai xứng đáng với một danh hiệu của công chúng...

    Khán giả Việt đang lạm dụng diva

  •  Ngày đăng: Jul 23, 2015 07:00 AM
  • Rất nhiều người không hiểu hết nội dung và ý nghĩa của danh hiệu này, dẫn đến những ngộ nhận phiến diện.

    Phương, em ở đâu trên bản đồ nhạc Việt?

  •  Ngày đăng: Jul 21, 2015 07:00 AM
  • Nhiều người hỏi tôi, Thu Phương nằm ở đâu giữa các divas, ở vị trí nào trên bản đồ nhạc đại chúng Việt. Tôi trả lời chung ở đây, rằng Phương không tự vẽ bản đồ cho mình...