Xuân Bắc mượn đồ ngủ của bố mặc lên sân khấu

  •  Ngày đăng: Jul 29, 2014 12:00 AM
  • Giám khảo Thanh Lam và Phương Uyên đã hùa nhau lấy quần áo của Xuân Bắc tặng các bé "Đồ Rê Mí" làm… kế hoạch nhỏ, khiến Xuân Bắc phải mượn pizama của bố mặc lên sân khấu....
1 2 3 4 5 6 7 8