PHÒNG THU ÂM FAN STUDIO

    Backstreet Boys tăng thêm 15 đêm diễn cho concert tại Las Vegas

  •  Ngày đăng: Jun 16, 2017 07:00 AM
  • Để thỏa lòng mong ước của fan, Backstreet Boys vừa tuyên bố sẽ bổ sung 15 đêm diễn cho concert tại Las Vegas. Thành viên Kevin Richardson cũng tiết lộ rằng 15 đêm diễn đó sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay và hai tháng đầu tiên của năm 2018.
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50